Közvetlen kozmikus környezetünket állandó változás jellemzi. Bolygónk légköre és mágneses tere, a Napból kiáramló napszél, a koronaanyag-kidobódások és a galaxisunkból, illetve azon túlról érkező galaktikus kozmikus sugárzás kölcsönhatásban van egymással; jellemzőik helyről-helyre és időről-időre is jelentős mértékben változhatnak.
Civilizációnk egyrészt jelentős mértékben függ a világűrbe telepített, a mindennapi élet zavartalanságát és kényelmét biztosító infrastruktúráktól, úgy mint globális helymeghatározó rendszerek, telekommunikációs rendszerek, földmegfigyelő műholdak, stb.; amelyeket védenünk kell az űridőjárás veszélyeitől. Másrészt például intenzív geomágneses viharok esetén a távvezetékekben indukált áramok a földi villamosenergia-rendszereket közvetlenül is károsíthatják, ezzel akár egy-egy országra vagy a kontinens jelentős részére kiterjedő áramkimaradásokat és áramszüneteket okozva.
A REMRED Kft. legfontosabb célja űralkalmazási, elsősorban az űridőjárás és a kozmikus sugárzás kutatására alkalmas technológiák és módszerek kifejlesztése, tesztelése és alkalmazása hazai és nemzetközi ipari felhasználók részére annak érdekében, hogy az űridőjárás okozta kockázatokat csökkentsük, valamint a kozmikus környezetünkben zajló folyamatokat jobban megérthessük.